Pages

 

Career Clinic @ Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS), Arau, Perlis

Puan Mary telah diundang ke Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Arau, Perlis pada 11 sehingga 13 Oktober. Kali ini Puan Mary dan tim diberi tanggungjawab bagi menjayakan program Career Clinic - Profiling Test yang berlangsung selama 3 hari.

Seramai 1650 orang pelajar terlibat bagi memahami personaliti diri dan bidang kerjaya yang berpadanan melalui penggunaan instrumen psikometerik yang terpilih. Di akhir program ini para pelajar akan dapat memahami ciri-ciri personaliti diri melalui Inventori Personaliti Warna (IPW) dan mengenalpasti kecenderungan diri dan minat diri terhadap sesuatu pekerjaan berdasarkan Self-Directed Search (SDS).

Objektif akhirnya agar setiap pelajar akan dapat memilih bidang kerjaya yang bersesuaian dengan personaliti diri dan minat terhadap sesuatu pekerjaan.